Styrsystem för portar

Optimalt planerade projekt eller modernisering av befintliga objekt kräver rätt system för att öppna portar. Väljer du rätt förbättrar du inte bara byggnadens infrastruktur men även själva utnyttjande av garagets utrymme. Alla portar från Beditom kan utrustas med valfritt öppningssystem som kan monteras under alla byggförhållanden. Nedan följer olika porttyper, krav för deras öppningssystem och montering samt exempel på hur man kan montera skjutningssystemet.

STL STANDARD ÖPPNINGSSYSTEM (tillgängligt även i vinklad version som STL-INC)

Styrsystem-1 Styrsystem-2
Portens bredd i mm
Bmax = 8000
Max vikt
700 kg
Portens höjd i mm
Hmax = 6000
Överkarmens minimala höjd i mm
dmin = 420 dla H > 5570 dmin = 510
Djup p = H + 660 (mm)
Manuell öppning (mm) Kedjedrift (mm) Drivsystem (mm)
a = 100
b = 100
a = 100
b = 280
a = 100
b = 350

LHR LÅGSYSTEM MED BAKRE AXEL

Styrsystem-3 Styrsystem-4
Portens bredd i mm
Bmax = 5000
Max vikt
300 kg
Portens höjd i mm
Hmax = 5000
Överkarmens minimala höjd i mm (utan spännare) dmin = 205 Överkarmens minimala höjd i mm (med spännare) dmin = 240
Djup utan spännare
p = H + 763 (mm)
Djup med spännare
p = H + 763 + 500 (mm)
Manuell öppning (mm) Kedjedrift (mm) Drivsystem (mm)
a = 155
b = 155
a = 155
b = 325
a = 155
b = 395

HL HÖGSYSTEM

Styrsystem-5 Styrsystem-6
Portens bredd i mm
Bmax = 8000
Max vikt
700 kg
Portens höjd i mm
Hmax = 6000
Systemets höjd HL = d – E
H 4800
HL 1370
H 4800
HL 2500
H 6000
HL 4100
E = 240 E = 305 E = 360
Djup p = H – HL + 990
Manuell öppning (mm) Kedjedrift (mm) Drivsystem (mm)
a = 100
b = 100
a = 100
b = 280
a = 100
b = 350

VL LODRÄTT SYSTEM (tillgängligt även med lägre axel VLo)

Styrsystem-7 Styrsystem-8
Portens bredd i mm
Bmax = 8000
Max vikt
700 kg
Portens höjd i mm
Hmax = 6000
Överkarmens minimala höjd i mm
dmin = H + 300
Djup ( H < 3300 )
p = 425
Djup ( H > 3300 )
p = 475
Manuell öppning (mm) Kedjedrift (mm) Drivsystem (mm)
a = 100
b = 100
a = 100
b = 280
a = 100
b = 350

HL-INC VINKLAT HÖGSYSTEM

Styrsystem-9 Styrsystem-10
Portens bredd i mm
Bmax = 8000
Max vikt
700 kg
Portens höjd i mm
Hmax = 6000
Systemets höjd
HL = d – E
H 4800
HL 1370
H 4800
HL 2500
H 6000
HL 4100
E = 240 E = 305 E = 360
Djup p = H – HL + 990
Manuell öppning (mm) Kedjedrift (mm) Drivsystem (mm)
a = 100
b = 100
a = 100
b = 280
a = 100
b = 350

HLo HÖGSYSTEM MED LÄGRE AXEL

Styrsystem-11 Styrsystem-12
Portens bredd i mm
max = 8000
Max vikt
700 kg
Portens höjd i mm
Hmax = 6000
Djup
p = H – HL + 990
Manuell öppning (mm) Kedjedrift (mm) Drivsystem (mm)
a = 100
b = 100
a = 100
b = 280
a = 100
b = 350

Markering:

H = portens höjd a = vänstra dörrpostens bredd p = minimal djup
B = portens bredd b = högra dörrpostens bredd d = karmens höjd
E = axelmått HL = högsystem x = lutningsvinkel

PORTENS UPPHÄNGNING MED HÄNSYN TILL HÖJD

för portar lägre än 3500 mm för portar med höjd mellan 3500 och 5000 mm för portar högre än 5000 mm
Styrsystem-13 Styrsystem-14 Styrsystem-15

MONTERINGSEXEMPEL

i väggöppningen på muren på lättkonstruktion
Styrsystem-16 Styrsystem-17 Styrsystem-18