Historiska Objekt ”Trärekonstruktioner”

Kulturhistoriska objekt och rekonstruktioner

Kulturhistoriska objekt

Träfönster och enkarmsdörrar med antik karaktär
motsvarar tekniskt sett de moderna parametrarna men med sitt utseende, färgsättning och slutbehandling anknyter de precist till sina förebilder, som de tillverkades efter med hänsyn till restaureringsvillkor. Sådana element som stilenliga spetsar, prydnadsspröjs, lister med fräs eller fönsterbläck med utsmyckning (täckande termoblecket) samt spröjs, oftast wienerspröjs (klistrade), samt även konstruktionsspröjs. Fönstret som tillverkats på detta sätt efterliknar sin förebild med all exakthet och uppfyller samtidigt alla tekniska normer, isoleringsnormer mm.

Träfönster