Väggplåt

 


Klicka in på de olika bilderna för att läsa mer om våra produkter.

Kontakta oss gärna för rådgivning kring konstruktion, produkttyp och utseende,
så ordnar vi en offert efter Dina önskemål.

VP16  VP17 VP18 VP20

TP16  TP17 TP18 TP20

VP30v VP32 TP32

TP32R TP35 VP35

VP45 TP45
  
Sinus18  Sinus27  Sinus45

Perforerad  2a

Pol Polyester
Beläggningssystem på bas av polyesterharts är det mest ekonomiska systemet då korrosivitetsklass C1-C3 erfordras. Ytan beläggs med ett primärtskikt på 5 μm och ett toppskikt på 20-25 μm. På denna produkt lämnar vi 10-års garanti> Titta på Polyester
> Polyester Datablad
MattPol Matt Polyester
Ett beläggningssystem med samma goda egenskaper som Polyestern men med en exklusivare design. Beläggningen har ett bra korrosionsskydd och en total ytbeläggning på 30-35 μm. På denna produkt lämnar vi 10-års garanti> Titta på Matt Polyester
Karat KARAT & KARAT Structure Ett högkvalitativt beläggningssystem med en total ytbeläggning på 45-50 μm.
Ytan är optimerad för hög slitstyrka, reptålighet och väderbeständighet. Beläggningen har en mycket god glans och kulörhållbarhet samt ett mycket gott korrosions-skydd upp till miljö klass C4.På denna produkt lämnar vi 20-års garanti> Titta på KARAT
> Titta på KARAT Structure
> KARAT Datablad

Perforerade

Trapets produkter

Alla våra profilerade produkter är tillgängliga i perforerat utförande med Mönster R3T5 för en effektiv ljudabsorption.

1 Mönster Nr. R3T5
Gamla RM mönster nummer: 730-000
Beskrivning: 3 mm Runda hål
5 mm Trekantiga pitchHål
Hål typ: R (rund)
Hål storlek i mm -1st riktning: 3
Öppen area i %: 32.65
Faktiska Mönster2
PitchPitch typ: T (trekantig)Pitch storlek i mm -1st riktning: 5Standard illustration3

Observera att beroende på dina skrivarinställningar kan storleken förändras av den angivna skalan.

För att skriva ut mönstret i skala 1:1, eller så nära som möjligt, välj ”Ingen sidskalning” vid val av utskriftsområdet.

Ovan bildernas syfte är inte att illustrera om hålen är placerade på längden eller tvärs över plåten.

alu-zink

alu-zink

alu-zink

Produktspecifikation  

ProduktbeskrivningAlu-zink är en aluminiumzinkbelagd tunnplåt som kan användas ofärgad upp till och med korrosivitetsklass C4.Beläggningens legering består av:aluminium4Benämningen AZ185 indikerar beläggningsvikten på 185 g/m2 per dubbelsida.Ytan är behandlad med SPT (Surface Protection Treatment) för att förebygga störande fläckar vid hantering och för att underlätta formning. Utseende Ytan är metallblank med rosmönster som efter en tid får en gråaktig färgton, för att senare övergå till en gråmatt patina. Klippkanter Normalt behöver klippkanter inte skyddsmålas men i korrosionsmässigt svåra miljöer där klippkanterna är estetiskt framträdande en skyddsmålning är rekommenderad. LivslängdMan brukar skilja på estetisk och teknisk livslängd.Estetisk livslängd är ett mått på tiden fram till dess att ytskiktet förändrats så mycket att utseendet inte längre uppfyller ställda krav.Teknisk livslängd är tiden fram till dess att plåten inte längre kan skydda byggnadens bärande konstruktioner eller den underliggande konstruktionen.Skiktet av Alu-zink är cirka 25 μm (0,025 mm) tjockt per sida (gäller för AZ185).Korrosionshastigheten, alltså hur mycket av beläggningen som försvinner varje år, är maximalt 0,2 μm i en normal miljö (C2) där Alu-zink ligger fritt exponerat. I teorin skulle man därför kunna säga att livslängden i en normal miljö är över 100 år. I svåra marina miljöer (C5-M) kan korrosionshastigheten vara upp till 0,6 μm per år. Av korrosions- och utseendemässigaskäl bör följande kombinationer undvikas för att inte påverka estetisk och teknisk livslängd: • Alu-zink i kombination med koppar, mässing eller bly kan ge upphov till galvanisk korrosion. Undvik avrinning från konstruktioner och tak som innehåller dessa metaller. I särskilt aggressiva miljöer kan även rostfritt stål och nickel ge förhöjd korrosion på Alu-zink. • Alu-zink i kontakt med ädla träslag, fuktigt trä eller trä med impregnering som innehåller koppar kan ge upphov till svartrost eller korrosion. • Alu-zink i kombination med bitumenprodukter utan UV-stabilisator. • Alu-zink i kombination med våt betong, cement och puts som är starkt basiska material kan ge missfärgning eller svartrostbildning. Försiktighet skall iakttagas vid skyddstäckning med plastfolie då innestängd fukt kan orsaka svartrostbildning. Korrosion Alu-zink har en självläkande förmåga som gör materialet motståndskraftigt mot korrosion orsakad av repor. Alu-zink beläggningen ger plåten ett dubbelt korrosionsskydd. Det första skyddet får plåten genom att beläggningen bildar en barriär mot allmän korrosion.Det andra skyddet beror på att ett galvaniskt element (elektrolyt) bildas då plåten utsätts för fukt vilket gör att zinkjoner vandrar över och skyddar frilagt stål från korrosion i repor eller klippkanter.Alu-zink kan användas i betydligt mer korrosiv miljö än t.ex. varmförzinkat stål.Alu-zink är det enda metallbelagda materialet som kan användas i korrosivitetsklasserna C3 och C4. Egenskaper aluminium Miljö Livslängden hos Alu-zink, jämfört med till exempel varmförzinkad plåt, innebär stora miljöfördelar. Det finns en väl fungerande infrastruktur för återvinning av stål över hela världen. När stålet en gång framställts ingår det i ett evigt kretslopp då stål alltid innehåller återvunnet material. Stål är alltid 100% återvinningsbart och metallskiktet innebär inga problem vid omsmältning.

aluminium6

polyes1 Areco’s Polyester beläggningssystem på bas av polyesterharts är det mest ekonomiska systemet då korrosivitetsklass C1-C3 erfordras. Beläggningssystemet uppvisar mycket god utomhussäkerhet och balans mellan flexibilitet och hårdhet/yttuffhet. Beläggningen har mycket god kulör- och glanshållning, mycket god beständighet mot metallsvärtning samt ett gott korrosionsskydd. 10-års kvalitetsgaranti. polyes2

karat

Areco’s KARAT och KARAT Structure är ett högkvalitativt beläggningssystem med en total ytbeläggning på 45-50 μm. Ytan är optimerad för hög slitstyrka, reptålighet och väderbeständighet. Beläggningen har en mycket god glans-, och kulörhållbarhet samt ett mycket gott korrosionsskydd upp till miljö klass C4. På denna produkt lämnar vi 20-års garanti.

karat1