Sandwichsystem

PP – sandwichelement med polyuretankärna.

sandwechelement Sandwichelement med polyuretankärna garanterar bra värmeisolering och ljudisolering samt utgör ett bra alternativ prismässigt p g a enkel och snabb monteringsteknologi.
thermD Therm D Sandwechpanell
 beslag  Blik K/Beslag
 tatningsband  Tätningsband
 Therm_plus Therm PLUS Therm ST Sandwechpanell

PS – sandwichelement med cellplastkärna.

 PS  Sandwichelement med cellplastkärna för väggar och tak är billigare och har bättre isolerings egenskaper än de flesta andra materialer. De främsta fördelarna med dem är: låg vikt, bra värmeisolering, enkel montering.
 beslag Plåtbeslag
 TATNINGSBAND  Tätningsband
 Z-Profiler  ZETA-Profiler
 Barande_konstruktion  Bärande Konstruktion
 PS-vagg  Sandwichelement med cellplastkärna för vägg

BWB – ytterplåt, innerplåt, mineralullfyllning.

1-BWB Lösningen används oftast i byggnader med höga brandskyddskrav och krav för ljudisolering. Användning av mineralull garanterar hög brandsäkerhet.
2-trapesplat Trapetsplåt för Fasader
 3-Vindtat  Vindtätt, ånggenom släppling
 4  Självhäftande tätningar
 5-Omega Stålprofiler Omega
 6-Cellplast Cellplastskivor
 7-Olyuretan Värmeisolerande skivor – olyuretan  eller minerall
 8-Angtatfolie Ångtätfolie
 9-konstruktion_trapetsplat Trapetsplåt för konstruktioner
 10-Barande_konstruktioner Bärande konstruktion
 11-Trapetsplat_invanding Täckande trapetsplåt – Invändigt
 12-Z-profiller Z-profiller, regler
 13-minerall Mineralull
 14-Sjalvberandetatningar Självhäftande lätningar
 15-Vindtat2 Vindtät, ånggenomsläppande
 16-trapetsplat_fasader Trapetsplåt för fasader
 17-Takbeslag Takbeslag
 18-avvatningssystem Avvätningssystem
1-fasadsystem Väggpanel är ett fasadelement som kan användas för alla typer av väggbeklädnader, även som värmeisolerande element. Tack vare utseendet och egenskaperna kan användas för komplicerade fasadprojekt.
2-taknenbran Takmembran
 3-isoleringsskiva Isoreringsskiva och polyuretan
 4-angtatt  Ångtätt  folie
 5-barande-trapetsplat Bärande trapetsplåt
 6-barande-profiler Bärande profiler
 7-beslag Plåtbeslag
 8-panel Vägpanel
1-Vaggkaseter Användning av väggkasetter möjliggör montering av mineralull utan andra stödkonstruktioner. Kombinationen av kasetterna och värmeisolerande skivan för takkonstruktioner är kostnadseffektiv.
2-trapetsplat Täckande trapetsplåt
 3-platbeslag Plåtbeslag
 4-Vindtatt Ångenom släpplig vindtätt
 5-tatningsband Tätningsband
 6-Omega Omega Profiler
 7-Cellplastskiva Cellplastskiva
 8-POLYURETANSKIVA Isoleringsskiva av polyuretan
 9-folie Ångtät folie
 10-Barandetrapetsplat Bärande trapetsplåt
 11-Konstruktion Konstruktion
 12-Vaggkasett Väggkasett
 13-Minerallull Minerallull
 14-Vintatt Ånggenom släppling Vindtätt
 15-tatningsband Tätningsband
 16-trapetsplat Tecknande trapetsplåt
 17-Vattenavledningssystem' Vattenavledningssystem

 

För firmor av företag
Det finns ett antal sätt att bygga lätta konstruktioner (tak och väggar), för användning i kommersiell byggindustri. Här presenterar vi lösningar som är oftast väljs av investerare.
PP – sandwichelement med polyuretankärna.
PS – sandwichelement med cellplastkärna
BWB – ytterplåt, innerplåt, mineralullfyllning
PANEL – fasadsystem, väggpaneler av stål.
KASETA – väggkassetter och värmeisolerande takskivor