Kondenshindrande membran

antykondensKondenshindrande folie MLA 135 är en 4-skiktsfolie som består av polypropylentyg som är belagt på båda sidor med ett polypropylenskikt och absorberande bondad duk av polypropylen. Folien MLA 135 är särskilt användbar som skikt av initial takläggning (FWK) som förseglar taktäckningar där det finns inte användbart, dock ventilerat vindsutrymme. Skiktet av absorberande bondad duk skyddar mot droppar av kondensat från vattenånga som ansamlas från bostadsutrymmen i takbeläggningen. Om det finns överskott av ånga, kvarhålls den av bondad duk och därefter stegvis avlägsnas genom luft som ventilerar vinden.

 

Parameter

MLA 135

Yttemassa

135 g/m2

Reaktion vid brandpåverkan

E

Motståndskraft mot vatteninträngning

 • före artificiell åldring
 • efter artificiell åldring

klass W1
klass W1

Draghållfasthet, längs

 • före artificiell åldring
 • efter artificiell åldring

(840±84) N/50mm
(65±6) N/50mm

Draghållfasthet, tvärs

 • före artificiell åldring
 • efter artificiell åldring

(690±70) N/50mm
(35±4) N/50mm

Töjning i längsgående riktning

 • före artificiell åldring
 • efter artificiell åldring

14% ± 5%
11% ± 5%

Töjning i tvärsgående riktning

 • före artificiell åldring
 • efter artificiell åldring

11% ± 5%
11% ± 5%

Riv styrka

 • längs
 • tvärs

(240 ± 25) N
(240 ± 25) N

Flexibilitet i låga temperaturer

- 40 0C

Rullens mått

1,5 x 50 m

Deklaration-6-2008.doc