Diffusionsöppet underlagstak

Diffusionsöppna underlagstak för fuktsäkra tak – klika här för att hämta dokument

Takmembran är en membran för initial takläggning och isolering.  De kan användas i de mest krävande förhållanden och ställen på yttertaket. Membran har hög ånggenomsläpplighet som gör att den kan användas direkt över isoleringen. Det är flera lager PP – polypropylen 120 Fördelar:

 • Hög kapasitet av Brotthållfasthet & Brotthöjning
 • Vattentät
 • Hög ånggenomsläpplighet
 • Lätt att installera 
 • Producerad av återvunnet material

DSC03577 Membran finns i flera kvalitéer:

 • Takmembran – 110 g
 • Takmembran – 185 g
 • Takmembran för bandtäckningsplåt – 225g
 • Takmembran förstärkta

featuredhouse006zoom[1] Membran för initial takläggning (MWK) TAKSKÄRMAR Takskärmar är en förbättrad version av membran för initial takläggning. De har samma funktion, men de är mer hållbara och långvariga. De kan användas i de mest krävande förhållanden och ställen på yttertaket. Skärmar kombinerar hög hållbarhet med en mycket hög ånggenomsläpplighet vilket kan endast uppnås med den senaste tekniken. DSC03550 Fördelar:

 • hög, jämn ånggenomsläpplighet 
 • stor flexibilitet och mekanisk hållfasthet 
 • mycket hög UV-beständighet 
 • mycket gynnsam kombination av stor hållfasthet och hög ånggenomsläpplighet 
 • vattentäthet som förseglar taket 
 • stor ytvikt och tjocklek som garanterar hållbarhet 
 • används på bjälklag och utan bjälklag 
 • omfattande information som möjliggör korrekt användning
PARAMETER TAKSKÄRM – 110g
Material polypropylen
Ytmässig (g/m2) 110 +/- 20%
Sd / ekvivalent luftskiktstjocklek / (m) 0,015 + 0,02/-0,01
Brotthållfasthet (N/5 cm) längs 250 (+60/-90), tvärs 150 (+60/-90)
Brotthöjning (%) längs 70 (+40/- 30), tvärs 90 (+40/- 30)
Riv styrka, spik Ø2,5mm (N) längs 100 +100/-50 tvärs 120 +100/-50
Appliceringstemperaturområde (oC) -40 : +120
Vattenpelarhöjd (mm H2O)  2000
UV-stabilisering 3 månader
Standardmått på rulle bredd 1,5m längd 50m och 25m
Brandklass KLASS E – d2
Motstånd mot penetration före och efter åldring W1
Antalet lager 3
Läggningsanvisning för membran Klicka här för att hämta instruktions dokument : dok.1
Läggningsanvisning för membran på tak med låg lutning Klicka här för att hämta instruktions dokument : dok.2
PARAMETER TAKSKÄRM – 180-185g
Material polypropylen
Ytmässig (g/m2) 180 +/- 20%
Sd / ekvivalent luftskiktstjocklek / (m) 0,015 (+0,021-0,001)
Brotthållfasthet (N/5 cm) längs 380 (+/-100), tvärs 250 (+/-100)
Brotthöjning (%) längs 70 (+ 40,-30), tvärs 90 (+40,- 30)
Riv styrka, spik Ø2,5mm (N) längs 160 (+100/-50); tvärs 200 (+100/-50)
Appliceringstemperaturområde (oC) -40 do 120
Färg (över, under, texten ) Grå (grå, svart)
Ånggenomsläpplighet (g/m2/24h) (23oC/85%) 2400
UV-stabilisering 4 månader
Standardmått på rulle bredd 1,5m längd 50m
Brandklass KLASS E – d2
Läggningsanvisning för membran Fil för nedladdning: Dok.1
Läggningsanvisning för membran på tak med låg lutning Fil för nedladdning: dok.2

Det Luddiga takmembranet kännetecknas av en kombination av hög hållbarhet med en mycket hög ånggenomsläpplighet. En sådan kombination är unik på membranmarknaden, eftersom ånggenomsläppligheten hos membran minskar med ökad hållfasthet och yttevikt i befintlig tillverkningsteknik. Den nya trelagers skärm har en stor yttevikt på 265 g/m2 och tillverkas i sin helhet av poly propylen PP. Bottenlagret utgörs av nål stansat fibertyg som samtidigt är ett kondenshindrande och utjämnande lager.   Takmembran har en rad tillämpningar, men det nålstansade lagret gör att den är särskilt lämpad för användning under takbeläggningar som läggs på bjälklag och taktäckningar överhuvudtaget. Den rekommenderas för användning under alla sorters plåtar som fogas samman genom falsar eller som överlappar varandra (system med diamantformade plattor). Den nya skärmen är ca 1,5 mm tjock i fritt tillstånd, och ca 0,9 mm tjock i komprimerat tillstånd.

PARAMETER TAKSKÄRM – 265g
Material polypropylen
Ytmässig (g/m2) 265 +/- 20%
Antalet lager 3
Sd –diffusionsekvivalent luftskiktstjocklek [m] 0,02 (+0,03 / – 0,01)
Brotthållfasthet (N/5 cm) längs 500 (+100/- 120) tvärs 550 (+/- 150)
Brotthöjning [%] längs 60 (+40/- 30) tvärs 80 (+40/- 30)
Appliceringstemperaturområde (oC) -40 do 120
Motstånd mot penetration  Klass W1
Ånggenomsläpplighet (g/m2/24h) (23oC/85%) 2500
UV-stabilisering 4 månader
Färg [ topp, botten, inskrifter] grå, (grå, svarta)
Standardmått på rulle bredd 1,5m längd 30m
Brandklass F
Läggningsanvisning för membran Fil för nedladdning: Dok.1
Läggningsanvisning för membran på tak med låg lutning Fil för nedladdning: dok.2

Normer-Deklaration-265.doc

Är du i behov av annan kvalité/tjocklek/typ av tak- eller väggmembran?
Hör av dig till oss, gärna via mejl där du beskriver ditt behov, så tittar vi på vad vi kan ta fram.