Takplåt


Vi erbjuder kompletta lösningar för Ditt tak.

Hos oss kan du beställa takplåt & väggplåt i 0,5mm och 0,6mm.

Vi offererar allt ifrån bärande konstruktionsplåt för stora industribyggnader, till små enkla verandatak.

Plåtbeslag, underlagsduk, skruv, smarta lösningar kring ventilationsrör och skorstenar, och mycket mer.

Klicka in på de olika bilderna för att läsa mer om våra produkter.

Kontakta oss gärna för rådgivning kring konstruktion, produkttyp och utseende,
så ordnar vi en offert efter Dina önskemål.

TP16  TP17 TP18  TP20

Takplåt 0,6mm  2a

TP35  TP45  Perforerad

Klick  Venedig  Solstad  Stratos

Sinus18  Sinus27  Sinus45

TP127  TP131  TP200

Takbyte och solcellsmontage?

Planerar du att lägga solceller på taket rekommenderar vi att du väljer 0,6mm tjock plåt. 
Många solcellstillverkare och -montörer kräver 0,6mm-plåt,
andra monterar även på standardtjocklek men med mer komplicerade infästning och därmed dyrare montering.

TP16 0,6mm: 179 kr/m²
TP18 0,6mm: 179 kr/m²
TP20 0,6mm: 179 kr/m²
TP35 0,6mm: Pris offereras
TP45 0,6mm: 215 kr/m²
Sinus18 0,6mm: Pris offereras
Sinus27 0,6mm: 228 kr/m²
Sinus45 0,6mm: Pris offereras

Läs mer om på priserna på respektive sida:

TP16   TP18  TP20

TP35  TP45

Sinus18  Sinus27  Sinus45

Arcond KondensskyddKondensskydd

Kondensskydd

Kondensskydd På undersidan av oisolerade tak bildas det kondens, vilket kan vålla obehag då det kan droppa ner i rummet. Arcond är en filtprodukt som vi applicerar på plåten innan profilering. Den binder fukten tills den vädras ut. Arcond är en väl beprövad produkt som används med stor framgång i stora delar av Europa.

Teknisk Information Teknisk Information Förvaring/Lagring: Kvaliteten förändras inte om materialet förvaras torrt i en temperatur av 0-40 oC under en period av ett år. Fuktansamlingar vid takfot och andra speciellt utsatta ställen kan tillsammans med vindpåverkan medföra att fuktighet transporteras i byggnaden. Denna påverkan kan undvikas genom applicering av klarlack på filtsidan av utsatta områden. Vi rekommenderar därför att:

  • Takfot, vid taklutning under 10o, appliceras med klarlack i hela takfotens bredd.
  • Plåten monteras på stålläkt/stålbalkar. Vid montering på träläkt, monteras ett ickeabsorberande material mellan kondensfilt och träläkt. (byggfolie eller dyl.)

alu-zink

alu-zink

alu-zink

Produktspecifikation  

ProduktbeskrivningAlu-zink är en aluminiumzinkbelagd tunnplåt som kan användas ofärgad upp till och med korrosivitetsklass C4.Beläggningens legering består av:aluminium4Benämningen AZ185 indikerar beläggningsvikten på 185 g/m2 per dubbelsida.Ytan är behandlad med SPT (Surface Protection Treatment) för att förebygga störande fläckar vid hantering och för att underlätta formning. Utseende Ytan är metallblank med rosmönster som efter en tid får en gråaktig färgton, för att senare övergå till en gråmatt patina. Klippkanter Normalt behöver klippkanter inte skyddsmålas men i korrosionsmässigt svåra miljöer där klippkanterna är estetiskt framträdande en skyddsmålning är rekommenderad. LivslängdMan brukar skilja på estetisk och teknisk livslängd.Estetisk livslängd är ett mått på tiden fram till dess att ytskiktet förändrats så mycket att utseendet inte längre uppfyller ställda krav.Teknisk livslängd är tiden fram till dess att plåten inte längre kan skydda byggnadens bärande konstruktioner eller den underliggande konstruktionen.Skiktet av Alu-zink är cirka 25 μm (0,025 mm) tjockt per sida (gäller för AZ185).Korrosionshastigheten, alltså hur mycket av beläggningen som försvinner varje år, är maximalt 0,2 μm i en normal miljö (C2) där Alu-zink ligger fritt exponerat. I teorin skulle man därför kunna säga att livslängden i en normal miljö är över 100 år. I svåra marina miljöer (C5-M) kan korrosionshastigheten vara upp till 0,6 μm per år. Av korrosions- och utseendemässigaskäl bör följande kombinationer undvikas för att inte påverka estetisk och teknisk livslängd: • Alu-zink i kombination med koppar, mässing eller bly kan ge upphov till galvanisk korrosion. Undvik avrinning från konstruktioner och tak som innehåller dessa metaller. I särskilt aggressiva miljöer kan även rostfritt stål och nickel ge förhöjd korrosion på Alu-zink. • Alu-zink i kontakt med ädla träslag, fuktigt trä eller trä med impregnering som innehåller koppar kan ge upphov till svartrost eller korrosion. • Alu-zink i kombination med bitumenprodukter utan UV-stabilisator. • Alu-zink i kombination med våt betong, cement och puts som är starkt basiska material kan ge missfärgning eller svartrostbildning. Försiktighet skall iakttagas vid skyddstäckning med plastfolie då innestängd fukt kan orsaka svartrostbildning. Korrosion Alu-zink har en självläkande förmåga som gör materialet motståndskraftigt mot korrosion orsakad av repor. Alu-zink beläggningen ger plåten ett dubbelt korrosionsskydd. Det första skyddet får plåten genom att beläggningen bildar en barriär mot allmän korrosion.Det andra skyddet beror på att ett galvaniskt element (elektrolyt) bildas då plåten utsätts för fukt vilket gör att zinkjoner vandrar över och skyddar frilagt stål från korrosion i repor eller klippkanter.Alu-zink kan användas i betydligt mer korrosiv miljö än t.ex. varmförzinkat stål.Alu-zink är det enda metallbelagda materialet som kan användas i korrosivitetsklasserna C3 och C4. Egenskaper aluminium Miljö Livslängden hos Alu-zink, jämfört med till exempel varmförzinkad plåt, innebär stora miljöfördelar. Det finns en väl fungerande infrastruktur för återvinning av stål över hela världen. När stålet en gång framställts ingår det i ett evigt kretslopp då stål alltid innehåller återvunnet material. Stål är alltid 100% återvinningsbart och metallskiktet innebär inga problem vid omsmältning.

aluminium6

polyes1 Areco’s Polyester beläggningssystem på bas av polyesterharts är det mest ekonomiska systemet då korrosivitetsklass C1-C3 erfordras. Beläggningssystemet uppvisar mycket god utomhussäkerhet och balans mellan flexibilitet och hårdhet/yttuffhet. Beläggningen har mycket god kulör- och glanshållning, mycket god beständighet mot metallsvärtning samt ett gott korrosionsskydd. 10-års kvalitetsgaranti. polyes2

karat Areco’s KARAT och KARAT Structure är ett högkvalitativt beläggningssystem med en total ytbeläggning på 45-50 μm. Ytan är optimerad för hög slitstyrka, reptålighet och väderbeständighet. Beläggningen har en mycket god glans-, och kulörhållbarhet samt ett mycket gott korrosionsskydd upp till miljö klass C4. På denna produkt lämnar vi 20-års garanti. karat1