Övriga Tillbehör

battringsfarqLACK FÖR TAKBEKLÄDNAD – GRUNDNINGSLACK

Färgvolym: 200 ml + avfettningslösningsvolym: 200 ml.

Renoveringsfärg av hög kvalitet avsedd för stål behandlat enligt Coilcoatingmetoden, samt till renovering av metallytor behandlade med plastisol, PVC, PVF2, polyester och polyuretanfärg. Färgen utmärks av hög väderleksbeständighet. Självtorkande utomhus.

FÖRBEREDELSE AV YTOR – GRUNDNINGSLACK

Torka av ytorna, ta bort dammet; smörja, oljor samt andra föroreningar tas bort med avfettningslösning.

Under målning skall temperaturen i luften, så väl som temperaturen på färgen samt på det behandlade underlaget vara minst +10˚C. Färgförpackningen skall skakas före användning i ca 2 min, sedan skall ”provmålning” utföras. För att få bästa täckningsresultat skall 2 till 3 tunna lager målas med 15 till 30 minuters intervaller.

AKTA! Lättantändlig produkt, innehåller flyktiga substanser, skadliga för hälsan. Ångorna kan i kombination med luften skapa en explosiv blandning. Produkten bör användas i mycket väl ventilerade lokaler. Förvara produkten oåtkomlig för barn. Under arbetet skall arbetssäkerhetsföreskrifter följas. Färgens och sprayens kulör kan skiljas obetydligt från kulören på takets beklädnad.

Färgen och Sprayen finns tillgängliga i samtliga kulörer enligt RAL systemet, samtliga tillgängliga i varianter: blank respektive matt.


LACK FÖR TAKBEKLÄDNAD – LACKSPRAY

Volym: 400 ml.

Renoveringsfärg av hög kvalitet avsedd för stål behandlat enligt Coilcoating metoden samt till renovering av metallytor behandlade med plastisol, PVC, PVF2, polyester och polyuretanfärg. Färgen utmärks av hög väderleksbeständighet. Självtorkande utomhus.

FÖRBEREDELSE AV YTOR – LACKSPRAY

Slipa ytorna, torka av, ta bort dammet; smörja, oljor samt andra föroreningar tas bort med avfettningslösning. Säkra arbetsområdet mot damm. Före användning: skaka burken väl i ca 2 min, så att kulan inne i burken hörs väl vid skakning. Utför provsprayning. Skaka burken då och då även under användning. Spraya från ca 30 cm avstånd. För att få bästa täckningsresultat skall 2 till 3 tunna lager målas med 15 till 30 minuters intervaller. För rengöring av sprayventilen: spraya avslutningsvis med ventilen nedåtriktad.

AKTA! Sprayburken under högtryck. Skydda mot sol och temperatur överstigande 50˚C. Den tömda behållaren får inte brännas eller stickas. Rikta inte munstycket mot elden, använd i mycket väl ventilerade lokaler. Förvaras oåtkomligt för barn Får inte inandas. Under pågående sprayning får varken mat eller dryck förtäras. Rökning strängt förbjuden! Förvara skyddat från elden och dess källor. Under arbetet skall arbetssäkerhetsföreskrifter strikt följas.

Färgens och sprayens kulör kan skiljas obetydligt från kulören på takets beklädnad.

Färgen och Sprayen finns tillgängliga i samtliga kulörer enligt RAL systemet, samtliga tillgängliga i varianter: blank respektive matt.

tatningsbandProfilerade tätningar

Tillverkade av nätad polyetylenskum. Dess form anpassas individuellt till varje plåtsort. Polyetylens slutna cellstruktur gör att genomsläppning av luft och gaser är mycket låg och vattenabsorption överstiger inte 1%. Därför måste profilerade tätningar förses med ventilationshåll anpassade i form och storlek. Då avleds de vattenångor som samlats under täckningen ut genom ventilationshållet. Tillämpning av tätning utan ventilationshåll orsakar överdriven tilltätning av takbeklädnaden. Vattenångor kondenseras, vilket ökar risken för korrosion i villatak.

Universala tätningar tillverkas i mjuk polyuretanskum som släpper igenom luft, vilket har en positiv inverkan på takets ventilationsprocess. Råvarans elasticitet gör tätningar lättanpassade till plåtens former genom utfyllnad av sprickor. Dem förekommer i olika former (kilar, format) och storlekar; samt i självhäftande version respektive utan lim.

Varför skall tätningar tillämpas:

Dem skyddar mot föroreningar så som: snö, vatten, löv och damm så att dessa inte kommer in under takbeklädnaden. Dem skyddar även mot gnistor som kommer ut genom skorstenen.

Dem hindrar fåglar och gnagare från att ta sig in, då dem bygger bo i håll och sprickor under taket och orsakar skador i ullen och isoleringsfolier. Detta i sin tur leder till att det uppstår ”aggressiva miljöer” med korrosion i takplåten som följd.

Dem minimaliserar byggnadens värmeförluster, då värmen inte försvinner genom taket.