Drivsystem för garageportar

Drivsystem för garageportar tillverkas för oss av Sommer. Glidvagn med motor är en unik lösning, patentbelagd i hela världen. Systemet har ingen rörlig kedja eller rem. Lösningen garanterar otroligt tyst arbete.

 

Drivsystemets egenskaper:

separat låda med styrsystem tillsammans med inbyggd belysning och knapp (för att monteras på väggen eller taket)

eftersom styrsystemet monteras på väggen finns belysningen och knappen nära till hands

tack vore separat montering av styrsystemet behövs det inget extra eluttag

marathon1[1]   marathon2

Marathon SL är en serie av bäst kvalitets drivsystem för garageportar. Pålitlighet, komfort, säkerhet och felfritt fungerande får serien att avses som en “lyxprodukt”. Tycker du om det bästa – välj Marathon SL.

Drivsystemen har TÜV, ISO 9001 och CE-certifikat samt uppfyller PN EN 12453 och PN EN 12445 normer och krav i maskindirektivet 98/37/EG.

Marathon drivsystem egenskaper:

 • DPS – elektronisk kraftmätning skyddar mot olyckor
 • SVS – pålitligt nödöppningssystem vid strömfel
 • Andra klass RAL-certifikat
 • Automatiskt avstängning med möjlighet att ställa in fördröjningstiden
 • Möjlighet att ansluta fotocell, säkerhetslist och varningslampa
 • Tyst gång
 • Ringtransformator sparar energi
 • Förzinkad skena med pulverlack
 • Potentialfritt relä
 • Integrerad anslutning av säkerhetssystem – en säkerhetslist i FRABA-system
 • TorMinal interface
 • Styrknapen med 7-meters anslutningskabel
 • Två alternativ på glidskena: 2600 mm och 3400

Drivsystem teknologi

 • patentbelagt drivsystem
 • passiv, spänd kedja
 • glidvagn med motor
 • SVS – säker spärr på portens drivsystem (nödsystem kan stoppa porten i valfritt läge, t.ex. vid strömfel), garanterar säkerhet
 • samohamujący silnik zapewnia ochronę przed włamaniem – brak potrzeby dodatkowego ryglowania
 • tyst öppning och stängning

Styrsystem

 • integrerad radiomottagare
 • möjlighet att upptäcka hinder samt delvis eller total rörelse bakåt vid upptäckt hinder
 • styrbricka för lättare drift
 • DPS – automatisk programmering av kraften som behövs för att öppna och stänga porten
 • mjukstart och -stopp

Radiostyrsystem

 • frekvensmodulering av 868,8 MHz radiosignal garanterar bättre mottagning samt pålitligt dataöverföring
 • antenn integrerad med mottagarens bricka, syns inte utifrån
 • med otroligt säker SOMLOQ Rollingcode-system: kodens längd på 66 biter ger 74 triljoner möjligheter vilket garanterar högsta säkerhetsnivån
 • obegränsade användningsmöjligheter för fjärrstyrning, t.ex. i underjordiska garagen
 • möjlighet att radera koden ger bättre säkerhet
 • fjärrkontrollens knappar skyddas mot oavsedd användning med ett lock

marathon3

Marathon 550 SL Marathon 800 SL Marathon 1100 SL
Matningsspänning 230 V AC Nominell frekvens 50/50 Hz Matningsspänning 230 V AC Nominell frekvens 50/50 Hzz Matningsspänning 230 V AC Nominell frekvens 50/50 Hz
34 W, 32,5 V, BA 15s eller alternativt 24 V, 21 W, BA 15s 34 W, 32,5 V, BA 15s eller alternativt 24 V, 21 W, BA 15s 34 W, 32,5 V, BA 15s eller alternativt 24 V, 21 W, BA 15s
Arbetstemperatur mellan -20 och +50 °C Arbetstemperatur mellan -20 och +50 °C Arbetstemperatur mellan -20 och +50 °C
Säkerhetsklass IP 00 Säkerhetsklass IP 00 Säkerhetsklass IP 00
Ljudvärde på arbetsplatsen < 75 dBA – endast med drift Ljudvärde på arbetsplatsen < 75 dBA – endast med drift Ljudvärde på arbetsplatsen < 75 dBA – endast med drift
Maximal dragkraft 550 N Maximal dragkraft 800 N Maximal dragkraft 1100 N
Nominell dragkraft 165 N Nominell dragkraft 240 N Nominell dragkraft 330 N
Nominell ström 0,7 A Nominell ström 0,8 A Nominell ström 0,9 A
Nominell effekt 150 W Nominell effekt a 160 W Nominell effekt 190 W
Maximal hastighet 180 mm/s Maximal hastighet 130 mm/s Maximal hastighet 130 mm/s
Effektförbrukning i standby-läge ~2 W Effektförbrukning i standby-läge ~2 W Effektförbrukning i standby-läge ~2 W
Arbetstid 40 % Arbetstid 40 % Arbetstid 40 %
Glidskena 2600 mm, 3400 mm Glidskena 2600 mm, 3400 mm Glidskena 2600 mm, 3400 mm

Marathon Tiga – Speciellt för portar på stora garage med extra signalbelysnings styrsystem. Tack vore sin konstruktion kan den användas på garage med en enkel port där infartens utformning begränsar synfält. Signalbelysning integrerad med drivsystem garanterar användares säkerhet och förebygger olyckor när två bilar försöker att köra in och ut från garaget samtidigt.

Tekniska data

Marathon tiga 800 SL/SLX Marathon tiga 1100 SL/SLX
Matningsspänning 240 V AC Nominell frekvens 50/50 Hz Matningsspänning 240 V AC Nominell frekvens 50/50 Hz
34 W, 32,5 V, BA 15s eller alternativt 24 V, 21 W, BA 15s 34 W, 32,5 V, BA 15s eller alternativt 24 V, 21 W, BA 15s
Arbetstemperatur mellan -20 och +50 °C Arbetstemperatur mellan -20 och +50 °C
Säkerhetsklass IP 00 Säkerhetsklass IP 00
Ljudvärde på arbetsplatsen < 75 dBA – endast med drift Ljudvärde på arbetsplatsen < 75 dBA – endast med drift
Maximal dragkraft 800 N Maximal dragkraft 1100 N
Nominell dragkraft 240 N Nominell dragkraft 330 N
Nominell ström 0,8 A Nominell ström 0,9 A
Nominell effekt 160 W Nominell effekt 190 W
Maximal hastighet 130 mm/s Maximal hastighet 130 mm/s
Effektförbrukning i standby-läge ~2 W Effektförbrukning i standby-läge ~2 W
Arbetstid 40 % Arbetstid 40 %
Glidskena 2600 mm, 3400 mm Glidskena 2600 mm, 3400 mm
Möjliga signallampor
röd/röd och
röd/grön
Möjliga signallampor
röd/röd och
röd/grön


duo1   duo2

Detta perfekt drivsystem erbjuder en unik lösning där styrlådan med nätadapter och motorn med glidskena monteras separat. Med detta system behöver du inte montera ett uttag på garagets tak. Dessutom finns det på styrsystemet en knapp som möjliggör att stänga porten utan fjärrkontroll.

Drivsystemen har TÜV, ISO 9001 och CE-certifikat samt uppfyller PN EN 12453 och PN EN 12445 normer och krav i maskindirektivet 98/37/EG.

Duo drivsystem egenskaper:

 • separat styrlåda med inbyggd belysning och knapp (för att montera på väggen eller taket)
 • eftersom styrlådan monteras på väggen finns belysningen och knappen nära till hands
 • eftersom styrlådan monteras separat behövs det inget uttag på taket för man kan använda dem som redan finns
 • perfekt skydd mot olyckor med kraftkontrollsystem (DPS)
 • mjukstart och -stopp
 • energisparande tack vore ringtransformator (duo vision 650 och 800)
 • möjlighet att ansluta fotoceller och TorMinal diagnostikutrustning
 • universell strömavledning (du kan välja mellan glidskenans början eller slut
 • beroende på portens höjd kan du välja bland tre olika längder på portens glidskenor 2600mm, 3000mm, 3400mm

Drivsystemets teknologi

 • patentbelagt drivsystem
 • passiv, spänd kedja
 • glidvagn med motor
 • SVS – säkert spärrsystem på portens drivsystem (nödsystem kan stoppa porten i valfritt läge, t.ex. vid strömfel), garanterar säkerhet
 • självbromsande motor garanterar inbrottsskydd utan extra spärr
 • tyst öppning och stängning

Styrsystem

 • integrerad radiomottagare
 • möjlighet att upptäcka hinder samt delvis eller total rörelse bakåt vid upptäckt hinder
 • styrbricka för lättare drift
 • DPS – automatisk programmering av kraften som behövs för att öppna och stänga porten
 • mjukstart och -stopp

Radiostyrsystem

 • frekvensmodulering av 868,8 MHz radiosignal garanterar bättre mottagning samt pålitligt dataöverföring
 • antenn integrerad med mottagarens bricka, syns inte utifrån
 • med otroligt säker SOMLOQ Rollingcode-system: kodens längd på 66 biter ger 74 triljoner möjligheter vilket garanterar högsta säkerhetsnivån
 • obegränsade användningsmöjligheter för fjärrstyrning, t.ex. i underjordiska garagen
 • möjlighet att radera koden ger bättre säkerhet
 • fjärrkontrollens knappar skyddas mot oavsedd användning med ett lock

duo3

Tekniska data

Duo Vision  500 SL Duo Vision  650 SL
Matningsspänning 230 V AC Nominell frekvens 50/50 Hz Matningsspänning 230 V AC Nominell frekvens 50/50 Hz
Max. belysning 34 W, 32,5 V, BA 15s Max. belysning 34 W, 32,5 V, BA 15s
Arbetstemperatur mellan -20 och +50 °C Arbetstemperatur mellan -20 och +50 °C
Säkerhetsklass IP 00 Säkerhetsklass IP 00
Ljudvärde på arbetsplatsen < 75 dBA – endast med drivsystem på Ljudvärde på arbetsplatsen < 75 dBA – endast med drivsystem på
Maximal dragkraft 500 N Maximal dragkraft a 650 N
Nominell dragkraft 150 N Nominell dragkraft 195 N
Nominell ström 0,5 A Nominell ström 0,7 A
Nominell effekt 110 W Nominell effekt 150 W
Maximal hastighet 150 mm/s Maximal hastighet 180 mm/s
Effektförbrukning i standby-läge ~7 W Effektförbrukning i standby-läge ~2 W
Arbetstid 15% Arbetstid 15%
Glidskena 2600, 3000 mm, 3400 mm Glidskena 2600, 3000 mm, 3400 mm
Duo Vision  800 SL Duo Rapido  650 SL
Matningsspänning 230 V AC Nominell frekvens 50/50 Hz Matningsspänning 230 V AC Nominell frekvens 50/50 Hz
Max. belysning 34 W, 32,5 V, BA 15s Max. belysning 34 W, 32,5 V, BA 15s
Arbetstemperatur mellan -20 och +50 °C Arbetstemperatur mellan -20 och +50 °C
Säkerhetsklass IP 00 Säkerhetsklass IP 00
Ljudvärde på arbetsplatsen < 75 dBA – endast med drivsystem på Ljudvärde på arbetsplatsen < 75 dBA – endast med drivsystem på
Maximal dragkraft 800 N Maximal dragkraft 650 N
Nominell dragkraft 240 N Nominell dragkraft 195 N
Nominell ström 0,8 A Nominell ström 0,7 A
Nominell effekt 160 W Nominell effekt 180 W
Maximal hastighet 130 mm/s Maximal hastighet 220 mm/s
Effektförbrukning i standby-läge ~2 W Effektförbrukning i standby-läge ~2 W
Arbetstid 15% Arbetstid 15%
Glidskena 2600, 3000 mm, 3400 mm Glidskena 2600, 3000 mm, 3400 mm


aperto1   aperto2

Det spelar ingen roll vilket väder det blir – kyla, regn, snö eller storm, du kan alltid lita på APERTO. Det räcker att trycka på knappen och garageporten öppnas snabbt, tyst och pålitligt. En komfort som alla önskar. Aperto 868 är ett unikt säkert drivsystem. När porten är i rörelse upptäcker en mikroporcessor alla hinder och stoppar porten inom 0,75 sek. APERTO-drivsystem kan användas på alla garageportar.

Fördelar med Aperto 868 L / LX drivsystem

Portens unikt tysta rörelse tack vore mjukstart och -stopp funktion. Självbromsande motorväxel skyddar mot att porten öppnas av sig själv. Inbyggd antenn som motstår 868 MHz radiostörningar. Modern, ergonomiskt och liten 2-kanalmottagare. Patentbelagt drivsystem garanterar tyst fungerande med minimal slitage. Kompakt konstruktion. Integrerad garagebelysning.

Fördelar

För portar med maximal bredd på 3500 mm. Fullt automatiskt DPS – inställningar för drivsystem. Lätt och snabb montering. Möjlighet att ansluta extra utrustning, t.ex. fotocell. Möjlighet att spärra och öppna drivsystemet utifrån. Backjump Drift har TUV och CE-certifikat.

aperto3

Aperto 868 L Aperto 868 LX
Matningsspänning 230 V AC 50/60 Hz Matningsspänning 230 V AC 50/60 Hz
Effektbrukning 60 – 220 W Effektbrukning 80 – 450 W
Maximal dragkraft 550 N Max Maximal dragkraft 800 N Max
Maximal hastighet 160 mm/s Maximal hastighet 160 mm/s
Motorskydd: kontrollsystem med mikroprocessor för motorns effekt och temperatur Motorskydd: kontrollsystem med mikroprocessor för motorns effekt och temperatur
Max. belysning 21 W, 24 V Max. belysning 21 W, 24 V
Effektförbrukning i standby-läge ~2 W Effektförbrukning i standby-läge ~2 W
Arbetstid 15 % Arbetstid 15 %
Drivsystemets totala längd 3500 mm Drivsystemets totala längd 3500 mm
Vagnens maximala vägsträcka 2550 m Vagnens maximala vägsträcka 2550 m


sprint1   sprint2

Sprint Evolution 550 SL är den allra modernaste trenden inom portdrivsystem. Unik form och styrlådan integrerat med glidskena ger drivsystemet en ny och elegant stil.

Drivsystemen har TÜV, ISO 9001 och CE-certifikat samt uppfyller PN EN 12453 och PN EN 12445 normer och krav i maskindirektivet 98/37/EG.

Sprint drivsystem egenskaper:

 • Styrsystem integrerat med en glidskena
 • Inbyggd garagebelysning
 • Väggknapp och en 4-kanalmottagare ingår
 • SVS – pålitligt nödöppningssystem vid strömfel
 • DPS- Optimalt olycksskydd med fullautomatiskt inmatning av öppningskraft
 • Möjlighet att ansluta fotocell (ljusspärr) och yttre belysning
 • Mjukstart och stopp
 • TorMinal anslutning
 • Modulen för glidskena på 2600 mm

Drivsystem teknologi

 • patentbelagt drivsystem
 • passiv, spänd kedja
 • glidvagn med motor
 • SVS – säker spärr på portens drivsystem (nödsystem kan stoppa porten i valfritt läge, t.ex. vid strömfel), garanterar säkerhet
 • självbromsande motor garanterar inbrottsskydd utan extra spärr
 • tyst öppning och stängning

Styrsystem

 • integrerad radiomottagare
 • möjlighet att upptäcka hinder samt delvis eller total rörelse bakåt vid upptäckt hinder
 • styrbricka för lättare drift
 • DPS – automatisk programmering av kraften som behövs för att öppna och stänga porten
 • mjukstart och -stopp

Radiostyrsystem

 • frekvensmodulering av 868,8 MHz radiosignal garanterar bättre mottagning samt pålitligt dataöverföring
 • antenn integrerad med mottagarens bricka, syns inte utifrån
 • med otroligt säker SOMLOQ Rollingcode-system: kodens längd på 66 biter ger 74 triljoner möjligheter vilket garanterar högsta säkerhetsnivån
 • obegränsade användningsmöjligheter för fjärrstyrning, t.ex. i underjordiska garagen
 • möjlighet att radera koden ger bättre säkerhet
 • fjärrkontrollens knappar skyddas mot oavsedd användning med ett lock

sprint3

Matningsspänning 230 V AC
Nominell frekvens 50/50 Hz
Max. belysning 34 W, 32,5 V, BA 15s
Arbetstemperatur mellan -20 och +60 ℃
Maximal dragkraft 550 N Max
Nominell dragkraft 165 N
Nominell ström 0,5 A
Nominell effekt 160 W
Maximal hastighet 160 mm/s Max.
Effektförbrukning i standby-läge ~2 W
Arbetstid 15%


marathon1[1]   marathon2

Marathon SL är en serie av bäst kvalitets drivsystem för garageportar. Pålitlighet, komfort, säkerhet och felfritt fungerande får serien att avses som en “lyxprodukt”. Tycker du om det bästa – välj Marathon SL.

Drivsystemen har TÜV, ISO 9001 och CE-certifikat samt uppfyller PN EN 12453 och PN EN 12445 normer och krav i maskindirektivet 98/37/EG.

Marathon drivsystem egenskaper:

 • DPS – elektronisk kraftmätning skyddar mot olyckor
 • SVS – pålitligt nödöppningssystem vid strömfel
 • Andra klass RAL-certifikat
 • Automatiskt avstängning med möjlighet att ställa in fördröjningstiden
 • Möjlighet att ansluta fotocell, säkerhetslist och varningslampa
 • Tyst gång
 • Ringtransformator sparar energi
 • Förzinkad skena med pulverlack
 • Potentialfritt relä
 • Integrerad anslutning av säkerhetssystem – en säkerhetslist i FRABA-system
 • TorMinal interface
 • Styrknapen med 7-meters anslutningskabel
 • Två alternativ på glidskena: 2600 mm  och 3400

Drivsystem teknologi

 • patentbelagt drivsystem
 • passiv, spänd kedja
 • glidvagn med motor
 • SVS – säker spärr på portens drivsystem (nödsystem kan stoppa porten i valfritt läge, t.ex. vid strömfel), garanterar säkerhet
 • samohamujący silnik zapewnia ochronę przed włamaniem – brak potrzeby dodatkowego ryglowania
 • tyst öppning och stängning

Styrsystem

 • integrerad radiomottagare
 • möjlighet att upptäcka hinder samt delvis eller total rörelse bakåt vid upptäckt hinder
 • styrbricka för lättare drift
 • DPS – automatisk programmering av kraften som behövs för att öppna och stänga porten
 • mjukstart och -stopp

Radiostyrsystem

 • frekvensmodulering av 868,8 MHz radiosignal garanterar bättre mottagning samt pålitligt dataöverföring
 • antenn integrerad med mottagarens bricka, syns inte utifrån
 • med otroligt säker SOMLOQ Rollingcode-system: kodens längd på 66 biter ger 74 triljoner möjligheter vilket garanterar högsta säkerhetsnivån
 • obegränsade användningsmöjligheter för fjärrstyrning, t.ex. i underjordiska garagen
 • möjlighet att radera koden ger bättre säkerhet
 • fjärrkontrollens knappar skyddas mot oavsedd användning med ett lock
Marathon 550 SL Marathon 800 SL Marathon 1100 SL
Matningsspänning 230 V AC Nominell frekvens 50/50 Hz Matningsspänning 230 V AC Nominell frekvens 50/50 Hzz Matningsspänning 230 V AC Nominell frekvens 50/50 Hz
34 W, 32,5 V, BA 15s eller alternativt 24 V, 21 W, BA 15s 34 W, 32,5 V, BA 15s eller alternativt 24 V, 21 W, BA 15s 34 W, 32,5 V, BA 15s eller alternativt 24 V, 21 W, BA 15s
Arbetstemperatur mellan -20 och +50 °C Arbetstemperatur mellan -20 och +50 °C Arbetstemperatur mellan -20 och +50 °C
Säkerhetsklass IP 00 Säkerhetsklass IP 00 Säkerhetsklass IP 00
Ljudvärde på arbetsplatsen < 75 dBA – endast med drift Ljudvärde på arbetsplatsen < 75 dBA – endast med drift Ljudvärde på arbetsplatsen < 75 dBA – endast med drift
Maximal dragkraft 550 N Maximal dragkraft 800 N Maximal dragkraft 1100 N
Nominell dragkraft 165 N Nominell dragkraft  240 N Nominell dragkraft 330 N
Nominell ström 0,7 A Nominell ström 0,8 A Nominell ström 0,9 A
Nominell effekt 150 W Nominell effekt a 160 W Nominell effekt 190 W
Maximal hastighet 180 mm/s Maximal hastighet 130 mm/s Maximal hastighet 130 mm/s
Effektförbrukning i standby-läge ~2 W Effektförbrukning i standby-läge ~2 W Effektförbrukning i standby-läge ~2 W
Arbetstid 40 % Arbetstid 40 % Arbetstid 40 %
Glidskena 2600 mm, 3400 mm Glidskena 2600 mm, 3400 mm Glidskena 2600 mm, 3400 mm

Marathon Tiga – Speciellt för portar på stora garage med extra signalbelysnings styrsystem. Tack vore sin konstruktion kan den användas på garage med en enkel port där infartens utformning begränsar synfält. Signalbelysning integrerad med drivsystem garanterar användares säkerhet och förebygger olyckor när två bilar försöker att köra in och ut från garaget samtidigt.

Tekniska data

Marathon tiga 800 SL/SLX Marathon tiga 1100 SL/SLX
Matningsspänning 240 V AC Nominell frekvens 50/50 Hz Matningsspänning 240 V AC Nominell frekvens 50/50 Hz
34 W, 32,5 V, BA 15s eller alternativt 24 V, 21 W, BA 15s 34 W, 32,5 V, BA 15s eller alternativt 24 V, 21 W, BA 15s
Arbetstemperatur mellan -20 och +50 °C Arbetstemperatur mellan -20 och +50 °C
Säkerhetsklass IP 00 Säkerhetsklass IP 00
Ljudvärde på arbetsplatsen < 75 dBA – endast med drift Ljudvärde på arbetsplatsen < 75 dBA – endast med drift
Maximal dragkraft 800 N Maximal dragkraft 1100 N
Nominell dragkraft 240 N Nominell dragkraft 330 N
Nominell ström 0,8 A Nominell ström 0,9 A
Nominell effekt 160 W Nominell effekt 190 W
Maximal hastighet 130 mm/s Maximal hastighet 130 mm/s
Effektförbrukning i standby-läge ~2 W Effektförbrukning i standby-läge ~2 W
Arbetstid 40 % Arbetstid 40 %
Glidskena 2600 mm, 3400 mm Glidskena 2600 mm, 3400 mm
Möjliga signallampor
röd/röd och
röd/grön
Möjliga signallampor
röd/röd och
röd/grön