Trapetsplåt

pic_1_firmypic_2_firmypic_3_firmy

Trapetsplåt är utmärkt för beläggning av fasader och tak. Inom bostadsbyggande används det först och främst till beläggning av garage (tak och väggar), altaner, skärmtak och hustak. Tack vare det breda urvalet av färger och profiler kan trapetsplåten användas på olika slags byggnader och i alla miljöer.

Vi erbjuder följande trapetsplåtar:

 • täckande, används till tak och väggar samt undertak
 • bärande, används som bärande plåttak, bärande konstruktioner av olika storlekar, som form för konstruktioner av armerad betong
 Universell:  Beständig:  Ekonomisk:
 • kan användas i handels- och tjänste-, industri-, jordbruks- tillverkningsbyggnader och till avfallsanläggning,
 • skyddstak, garage, inhägnad
 • övervåningar, vindar, förstukvistar
 • tillgänglig i 35 färger
 • tillverkad av högkvalitetsstål
 • täckt med organiska och metalliska skikt av normenlig tjocklek
 • har användning i konstruktioner av olika storlekar
 • låg vikt
 • snabb montering
Trapetsplåtar: täckande bärande
Tillgängliga ytskikt: Metalliska Metalliska + organiska ytskikt Metalliska och organiska ytskikt
Plåttjocklek: 0,50 mm; 0,70 mm 0,50 mm; 0,60 mm; 0,70 mm 0,75 mm; 0,88 mm; 1,00 mm; 1,25 mm
Yttre lager: förzinkat Z275, aluzink AZ185 + Easyfilm™ förzinkat Z275 + polyester, polyester matt, PVC(F), PVDF förzinkat Z275,förzinkat Z100 + polyester 15 µm
Stålkvalitet: S250GD (konstruktionsstål, sträckgräns 250 MPa och brottgräns 330 MPa); rostfritt (1.4301) S320GD(konstruktionsstål av sträckgräns 320 och brottgräns 330 MPa)
Färger: 30 färger RAL 9010 och 9002
Längd: enligt önskemål
Max längd: beroende på profil

Tillägsbehandling av metalliska ytskikt:

 • DR!PSTOP – tillval: motverkar kondensation (profiler BTD 35, BTD 45, BTD 55)
 • Easyfilm™ – ett tunt, organiskt lager som skyddar aluzink mot missfärgning (miljövänligt, innehåller inte krom, uppfyller EU krav)
 • Akustisk porfil – tillval: perforering (profiler: BTR 50, BTR 60, BTR 85, BTR 93, BTR 135, BTR 153, BTR 160)

TRAPETSPROFIL

Fasadprofil Takprofil
 BPO – optisk profil
bpo
 BTD 10
btd10
 BTS 10
bts10
BTD 18
btd18
BTS 18bts18 BTU 20btu20
BTS 18.138
bts18-138
BTD 18.138
btd18-138
BTU 20
btu20-1
BTD 35
btd35
BTS 35
bts35
BTD 45
btd45
BTD 45.333btd45-333

BÄRANDE TRAPETSPROFIL

BTR 50btr50 BTR 93btr93
BTR 55btr55 BTR 135btr135
BTR 60btr60 BTR 153btr153
BTR 85btr85 BTR 160btr160

kolor