Drivsystem för industriportar

Beditom industriportar uppfyller alla krav som ställs för sådana produkter när det gäller funktionalitet och lagen. Pålitliga och hållbara GFA Elektromaten drivsystem med många alternativfunktioner är en perfekt komplettering av våra industriportar. Automatiken från det tyska företaget GFA Elektromaten uppfyller alla, även de mest stränga, europeiska och världsstandarder. Vi har alla intyg och certifikat som krävs för montering och användning av automatiska industriportar på alla anläggningar.

 

SI “Säkerhetsdrift”är ett speciellt drivsystem för industriportar som måste skyddas mot fall. Drivsystemet omfattar en patentbelagd gripanordning. Drivsystemet monteras direkt på portens axel.

“Säkerhetsdrift” SIFör drivsystem på takskjutportar utan viktbalansering, små galler och rullgaller.SG50-serie
Vridhastighet på drivaxel        15-20 vrid/min
Drivsystemets drivmoment     80-140 Nm
si1
SIK “Säkerhetsdrift”För drivsystem i portar och rullgaller. Axelns centrala läge betyder att drivsystem av SIK typ passar perfekt i områden med begränsade byggmöjligheter.SG63F-SIK-serie Vridhastighet på drivaxel       12 vrid/min
Drivsystemets drivmoment    150-230 Nm
si2
SI “Säkerhetsdrift”För drivsystem i portar och rullgaller.SG63F / SG85F / SG115F-serie
Vridhastighet på drivaxel       7-15 vrid/min
Drivsystemets drivmoment    170-1400 Nm
si3
SI “Snabb säkerhetsdrift”För drivsystem på snabbgående takskjutportar och snabbgående rullportar utan justerbar rotationshastighet.SG63F / SG85F / SG115F-serie
Vridhastighet på drivaxel      24-70 vrid/min
Drivsystemets drivmoment   100-1000 Nm
si4
SI – FU “Snabb säkerhetsdrift”För drivsystem på snabbgående takskjutportar och snabbgående rullportar med rotationshastighet justerbar med hjälp av styrsystem med frekvensomrikting.SG85F / SG115F-serie
Vridhastighet på drivaxel      24-180 vrid/min
Drivsystemets drivmoment   80-750 Nm
si5


Manuellt nöddrivsystem

 • nödhandtag NHK            1
 • snabbkedja                   2
 • borttagning av spärr       3

Slutbrytare

 

NES Mekaniska slutbrytare       4

 • för portens styrlådan WS900, TS956/961
 • 2 arbets-, 2 nöd-, 2 extra slutbrytare

DES Digital slutbrytare              5

 • för portens styrlådan TS /958/970/981
 • elektronisk visare för absolutvärdet, behöver inte justeras i fall av spänningsfel

Montering

 • gängförbindelse 8XM8(standardmontering)
 • vridmomentstöd
 • kragekonsol

Speciellt

 • längre motorns relativa arbetstid
 • bättre säkerhetsklassaa
 • annan spänning eller frekvens efter behov
 • ATEX-godkänt explosionsskydd

 

Porten styrning

 • anslutning till slutbrytare med stickförbindelser som gör det omöjligt att göra fel och underlättar att byta ut styrlådan mot en annan från GFA
 • styrspänning: 24V, 50 Hz matningsspänning: 1x230V/N/PE, 3x230V/PE, 3x400v/N/PE, 3x400V/PE

Styrsystem för NES mekaniska slutbrytare

 • WS 900 (Styrlådan med riktningskontaktor)     6
 • TS 956 (Totmann styrsystem)                        7
 • TS 961 (Automatiskt styrsystem)                    7

Styrsystem för DES digitala slutbrytare

 • TS 958 (Totmann styrsystem)                        7
 • TS 970 (Automatiskt styrsystem)                    7
 • TS 981 (Komfort styrsystem)                          7

Mer information på tillverkarens webbsida

KE Kedjedrift är ett speciellt drivsystem till industriportar. Portens axel drivs med en kedjedrift. För laster som måste skyddas mot fall krävs det en separat gripanordning.

Kedjedrift KE 9.24För drivsystem i portar och rullgaller.SG50-serie
Vridhastighet på drivaxel        24 vrid/min
Drivsystemets drivmoment     90 Nm
ke1
Kedjedrift KE 40.24 – KE 40.24För drivsystem i portar och rullgaller. Med manuellt nöddrivsystem SK-„Snabbkedja”SG85-serieVridhastighet på drivaxel         24 vrid/min
Drivsystemets drivmoment      200-400 Nm
ke2
Kedjedrift KE 60.24 KE 120.24För drivsystem i portar och rullgaller.SG63F / SG85F / SG115F-serie
Vridhastighet på drivaxel         24 vrid/min
Drivsystemets drivmoment      600-1200 Nm
ke3


Manuellt nöddrivsystem

 • nödhandtag NHK              1
 • snabbkedja SK i KE 9.24   2
 • borttagning av spärr         3

Slutbrytare

 

NES Mekaniska slutbrytare       4

 • för portens styrlådan WS900, TS956/961
 • 2 arbets-, 2 nöd-, 2 extra slutbrytare

DES Digital slutbrytare              5

 • för portens styrlådan TS /958/970/981
 • elektronisk visare för absolutvärdet, behöver inte justeras i fall av spänningsfel

Montering

 • monteringsvinkel för konsolen
 • kragekonsol
 • monteringsskenor

Speciellt

 • längre motorns relativa arbetstid
 • bättre säkerhetsklassaa
 • annan spänning eller frekvens efter behov
 • ATEX-godkänt explosionsskydd

 

Porten styrning

 • anslutning till slutbrytare med stickförbindelser som gör det omöjligt att göra fel och underlättar att byta ut styrlådan mot en annan från GFA
 • styrspänning: 24V, 50 Hz matningsspänning: 1x230V/N/PE, 3x230V/PE, 3x400v/N/PE, 3x400V/PE

Styrsystem för NES mekaniska slutbrytare

 • WS 900 (Styrlådan med riktningskontaktor)     6
 • TS 956 (Totmann styrsystem)                        7
 • TS 961 (Automatiskt styrsystem)                    7

Styrsystem för DES digitala slutbrytare

 • TS 958 (Totmann styrsystem)                        7
 • TS 970 (Automatiskt styrsystem)                    7
 • TS 981 (Komfort styrsystem)                          7

Mer information på tillverkarens webbsida


SE är ett speciellt drivsystem avsett för takskjutportar som viktbalanseras. Drivsystemet monteras direkt på portens axel. Alla funktioner är tillgängliga, efter normen DIN en 13241.

Drivsystem för takskjutportar SE 5.24 – SE 14.21 NHKFör takskjutportar som viktbalanseras. Med NHK manuellt nöddrivsystem „Nödhandtag”SG50-serie
Vridhastighet på drivaxel                15-30 vrid/min
Drivsystemets drivmoment             501-40 Nm
se1
Drivsystem för takskjutportar SE 5.24 – SE 14.21 SKFör takskjutportar som viktbalanseras. Med manuellt nöddrivsystem SK-„Snabbkedja”SG50-serie Vridhastighet på drivaxel               15-30 vrid/min
Drivsystemets drivmoment            501-40 Nm
se2
Drivsystem för takskjutportar SE 5.24 – SE 14.21 ERFör takskjutportar som viktbalanseras.
För av ta bort spärr behöver man en annan gripanordning.
Medmanuellt nöddrivsystem ER -„Borttagning av spärr”SG50-serieVridhastighet på drivaxel               15-30 vrid/min
Drivsystemets drivmoment            501-40 Nm
se3
Drivsystem för takskjutportar SE 6.65 DU „Dynamisk Duo”Systemet fick ett pris på mässan R+T 2006 för innovativ lösning. För takskjutportar som viktbalanseras. Med valrfitt manuellt nöddrivsystem NHK, SK, ER, direkt hastighetsval för drivaxel med mjukstart och stopp.SG50/SG50E-serie
Vridhastighet på drivaxel UPPÅT   20-65 vrid/min
Vridhastighet på drivaxel NEDÅT   20-65 vrid/min
Drivsystemets drivmoment            65 Nm
se4


Manuellt nöddrivsystem

 • nödhandtag NHK            1
 • snabbkedja                   2
 • borttagning av spärr       3

Slutbrytare

 

NES Mekaniska slutbrytare       4

 • för portens styrlådan WS900, TS956/961
 • 2 arbets-, 2 nöd-, 2 extra slutbrytare

DES Digital slutbrytare              5

 • för portens styrlådan TS /958/970/981
 • elektronisk visare för absolutvärdet, behöver inte justeras i fall av spänningsfel

Montering

 • gängförbindelse 8XM8(standardmontering)
 • vridmomentstöd
 • kragekonsol

Speciellt

 • längre motorns relativa arbetstid
 • bättre säkerhetsklassaa
 • annan spänning eller frekvens efter behov
 • ATEX-godkänt explosionsskydd

 

Porten styrning

 • anslutning till slutbrytare med stickförbindelser som gör det omöjligt att göra fel och underlättar att byta ut styrlådan mot en annan från GFA
 • styrspänning: 24V, 50 Hz
  matningsspänning: 1x230V/N/PE, 3x230V/PE, 3x400v/N/PE, 3x400V/PE

Styrsystem för NES mekaniska slutbrytare

 • WS 900 (Styrlådan med riktningskontaktor)     6
 • TS 956 (Totmann styrsystem)                        7
 • TS 961 (Automatiskt styrsystem)                    7

Styrsystem för DES digitala slutbrytare

 • TS 958 (Totmann styrsystem)                        7
 • TS 970 (Automatiskt styrsystem)                    7
 • TS 981 (Komfort styrsystem)                          7

Mer information på tillverkarens webbsida


GFA-Elektromatten, ledande tillverkare av drivsystem för industriportar, erbjuder även individuella lösningar.

ATEX-godkända drivsystemFör drivsystem på industriportar i explosionssäkra områden.SG50-serie
SI “Säkerhetsdrift”
KE Kedjedrift
SE Dirvsystem för takskjutportar
gfa1
FS Brandsäkert drivsystemFör drivsystem på brandportar som i fall av brand måste stängas med sin egna tyngdkraft.Vridhastighet på drivaxel       18-20 vrid/min

Drivsystemets drivmoment    250-1100 Nm

gfa2
Drivsystem för slagport FTFör drivsystem på slagportar.Vridhastighet på drivaxel       2-4 vrid/min
Drivsystemets drivmoment    600-800 Nm
gfa3


Manuellt nöddrivsystem

 • NHK nödhandtag            1

Integrerade slutbrytare

 

NES Mekaniska slutbrytare      2

 • 2 arbets-, 2 nöd-,
  2 extra slutbrytare1

Anslutningslåda

 • Anslutningslåda             3

Montering

 • justeringsfot för SI drivsystem
 • monteringsvinkel för KE drivsystem
 • gängförbindelse 8XM8 för SE drivsystem

 

Elutrustningför drivsystem i områden med explosionsrisk

 • styrlåda
 • styrsystem
 • styrutrustning

För portar och andra laster som skall skyddas mot fall enligt normen DIN EN 12453. Separata gripanordningar används för obalanserade, kedjedriven garageportar.

FG Gripanordningar

max. drivmoment                            400-1200 Nm
max. vridhastighet på drivaxel      24 vrid/min
fg1
Gripanordningen: FG 4-storlek

max. drivmoment                            2000 Nm
max. vridhastighet på drivaxel      15 ovrid/min
fg2

En av viktigaste faktorer som påverkar portens felfritt fungerande är dess styrsystem. GFA-styrsystem för portar är pålitliga, hållbara och enkla att använda. Styrsystemet ansluts till portens drivsystem med fasta stickanslutningar.

Styrsystem för porten WS 900

Styrsystemet med riktningskontaktor för extra armering på driften med excenterkam NES-slutbrytare

ts1
Styrsystem för portar TS956 / TS 961 / TS 970 / TS981

 • för montering i höjd med operatören
 • integrerade styrtangenter Öppna-Stopp-Stäng
 • CEE anslutning
 • Prioriteringsbrytare med en 7-dels visare, arbetscykelräknare och en visare för systemets status och övriga upplysningar.

Styrsystem för porten TS 956

Totmann-styrsystem med NES-slutbrytare


Styrsystem för porten TS 970

Automatiskt styrsystem för drivsystem med digital slutbrytare DES, där slutlägen ställs in av operatören, med automatiskt nivåanpassning, justering av överrörelse, spärr- och kraftkontroll, övriga funktioner som på TS 961


Styrsystem för porten TS 981

Bekvämt styrsystem med en DES-digital slutbrytare. Funktioner som på TS 970, dessutom en- och tvåriktningsstyrning, dragskyddbedömning, potentialfritt relä, integrerad USB-anslutning